Western Union

Novac koji Vam je poslat iz inostranstva putem Western Uniona možete preuzeti u najbližoj pošti, kao i u Sberbank, Opportunity i VTB banci.

Pošta obuhvata preko 1200 lokacija u 800 mesta širom Srbije na kojima veoma brzo i lako možete podići novac poslat iz inostranstva.

Za prijem novca nije potreban otvoren račun u banci.

Novac se u Pošti isplaćuje isključivo u dinarima, dok u Sberbank, Opportunity i VTB banci svoj novac možete preuzeti u evrima. U Sberbank maksimalan iznos za isplatu iznosi 6000 evra. Isplata u dinarima je posebno povoljna za transfere koji nisu poslati u evrima, za koje je kurs u Pošti u najvećem broju slučajeva povoljniji nego u bankama.

Proviziju za transfer novca uvek plaća samo pošiljalac.

UPUTSTVO ZA PRIJEM NOVCA

Predajte važeću ličnu ispravu i Kontrolni broj transfera (MTCN).

Saopštite neophodne podatke šalterskom službeniku:

  • Ime i prezime pošiljaoca
  • Zemlju iz koje je novac poslat
  • Iznos koji očekujete

Službenik će Vam isplatiti novac u punom iznosu jer proviziju za transfer uvek plaća samo pošiljalac.

KUĆNA DOSTAVA NOVCA

Western Union i Pošta nude svojim klijentima dodatnu pogodnost prilikom prijema novca, a to je usluga kućne dostave novca poslatog iz inostranstva.

Ovu opciju moguće je odabrati prilikom slanja novca u Srbiju. Potrebno je da pošiljalac naglasi da želi da poslati novac bude dostavljen na kućnu adresu primaoca. Za uslugu kućne dostave novca plaća se dodatna naknada u iznosu od 5 EUR.

Neophodno je da pošiljalac dostavi adresu i broj telefona primaoca, kako bi Pošta Srbije mogla da kontaktira primaoca i dostavi novac na kućnu adresu.

Ova usluga je namenjena korisnicima koji žive u udaljenim krajevima, starijim osobama, kao i svima koji žele da im novac bude isplaćen na kućnoj adresi.

* Western Union ostvaruje prihode naplaćivanjem naknada za usluge, ali i konverzijom Vašeg novca u drugu valutu.

Slanje novca iz Srbije

Slanje novca iz Pošte Srbije je izuzetno jednostavno i novac je za samo nekoliko minuta poslat željenoj osobi bilo gde u svetu.

Za slanje novca iz Pošte, primaocu i pošiljaocu nije potreban račun u banci.

Novac možete poslati sa najbližeg šaltera Pošte iz bilo kog mesta u Srbiji u preko 200 zemalja i teritorija širom sveta.

Dnevni limit za slanje novca je 230.000, a mesečni 1.150.000 dinara, po osobi.

Novac se šalje isključivo u dinarima, a primalac preuzima novac u valuti dostupnoj u zemlji prijema.

Proviziju uvek plaća samo pošiljalac.

Uputstvo za slanje novca

Da biste poslali novac iz Srbije potrebno je da odete do najbliže pošte.

Pokažite važeću ličnu ispravu službeniku Pošte i saopštite:

  • Zemlju u koju šaljete novac
  • Iznos
  • Ime i prezime osobe kojoj šaljete novac

Službenik Pošte će Vas obavestiti o naknadi za iznos koji šaljete, i ukoliko ste saglasni, uplatite novac.

Nakon izvršenog slanja, službenik će Vam uručiti overen primerak formulara sa desetocifrenim Kontrolnim brojem transfera (MTCN) koji je potrebno da javite primaocu sa svojim podacima.

Osoba kojoj ste poslali novac prilikom preuzimanja novca treba da zna Kontrolni broj transfera, ime i prezime pošiljaoca, kao i zemlju iz koje je novac poslat.

Cenovnik za slanje novca

Naknada za slanje u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Makedoniju

Iznos za slanje (RSD) Naknada (RSD)
0-6,400 660
6,400.01-12,800 950
12,800.01-25,500 1,450
25,500.01-42,000 1,900
42,000.01-64,000 2,500
64,000.01-83,500 3,800
83,500.01-90,000 4,100
90,000.01-105,000 4,300
105,000.01-125,000 4,550
125,000.01-150,000 4,850
150,000.01-175,000 5,050
175,000.01-200,000 5,300
200,000.01-230,000 5,500

Naknada za slanje u sve ostale zemlje

Iznos za slanje (RSD) Naknada (RSD)
0-8,300 800
8,300.01-16,000 1,500
16,000.01-26,000 2,200
26,000.01-32,000 2,600
32,000.01-41,000 3,300
41,000.01-55,000 3,700
55,000.01-60,000 4,000
60,000.01-84,000 4,300
84,000.01-90,000 5,300
90,000.01-105,000 5,800
105,000.01-125,000 6,300
125,000.01-150,000 6,800
150,000.01-175,000 8,100
175,000.01-200,000 8,400
200,000.01-230,000 8,700